Dzisiaj jest - czwartek, 29 czerwca 2017 roku
Start
Zaproszenie
czwartek, 03 września 2015 09:50

Wójt  Gminy  Zawidz i  Zarząd  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie  Partnerstwo” zapraszają mieszkańców gminy Zawidz na    spotkanie   informacyjno - konsultacyjne w sprawie realizacji projektów z udziałem funduszy europejskich, zwłaszcza w ramach Programu  Rozwój Obszarów  Wiejskich  na  lata  2014-2020.

Spotkanie  odbędzie się w dniu 15 września 2015 roku / wtorek/ w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Zawidz o godz. 13.00.

Wójt  Gminy  Zawidz
Dariusz  Franczak

 
Bezpłatne konsultacje w sprawie możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich
wtorek, 01 września 2015 12:42

Szanowni Państwo,
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający w Oddziale Zamiejscowym w Płocku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zaprasza mieszkańców gminy Zawidz na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, który odbędzie się w Urzędzie Gminy Zawidz - Pokój nr 19 w dniu 11.09.2015 r. (piatek) w godzinach 09:00 - 14:00.
Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego będzie można uzyskać informację o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotację. Konsultant przedstawi aktualne możliwości wsparcia - w tym również pożyczki i poręczenia finansowe ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej. Wskaże osobom zainteresowanych kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o wsparcie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 
Okólnik
wtorek, 01 września 2015 07:50

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem "Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022" Wójt Gminy Zawidz i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dsiałania "Sierpeckie Partnerstwo" zapraszają mieszkańców Gminy Zawidz na spotkanie informacyjno-konsultacyjne. Celem spotkania jest określenie potrzeb i problemów mieszkańców, dokonanie analizy mocnych i słabych stron gminy, szans i zagrożeń oraz określenie celów LSR. Opracowany Dokument będzie podstawą do realizacji i finansowania projektów z udziałem funduszy europejskich, zwłaszcza w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 15.09.2015 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Zawidz o godz. 13:00.

 

 
Rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie indywidualnych kwot mlecznych
poniedziałek, 24 sierpnia 2015 07:14

KOMUNIKAT DYREKTORA ODDZIAŁU TERENOWEGO AGENCJI RYNKU ROLNEGO W WARSZAWIE


Od 13 sierpnia do 11 września br. Agencja Rynku Rolnego przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie w formie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie indywidualnych kwot mlecznych w roku kwotowym 2014/2015.
Wnioski należy składać osobiście w godzinach pracy oddziału lub wysłać pocztą na adres:
Agencja Rynku Rolnego
Oddział Terenowy w Warszawie
al. Waszyngtona 146
04-076 Warszawa
Godziny pracy oddziału: poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

We wniosku należy m.in.:

1. wypełnić oświadczenia o niezaleganiu:
  • z płatnościami podatków
  • w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne

2. wypełnić oświadczenie lub załączyć stosowne zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie oraz innej pomocy de minimis.
Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego

http://www.arr.gov.pl/data/00069/kml_p14_f2.pdf


W przypadku wątpliwości można kontaktować się z OT ARR w Warszawie
(tel. 22 515 81 32) lub z podmiotami skupującymi mleko.

 
Dofinansowanie zakupu podręczników
piątek, 07 sierpnia 2015 10:20
Wójt Gminy Zawidz uprzejmie informuje zainteresowanych, że do dnia 10 września 2015 r. można składać do Dyrektora Szkoły wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas III szkół podstawowych i IV klasy technikum oraz dla uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Dofinansowanie przysługuje tym uczniom, których dochód w rodzinie nie przekracza 574 zł na osobę oraz uczniom w szczególnej sytuacji.
Druki wniosków są do odbioru u Dyrektorów Szkół oraz w Urzędzie Gminy Zawidz w pok. nr 15. Zwrot kosztów podręczników nastąpi w miesiącu wrześniu 2015 r. - po przedstawieniu rachunku.
Szczegółowych informacji udzielają Dyrektorzy Szkół.
 
Zwrot podatku akcyzowego za olej napedowy
piątek, 07 sierpnia 2015 10:00
W terminie od 3 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. będą przyjmowane wnioski wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. wynosi
81,70 zł x ilość ha użytków rolnych
0,95 zł za 1 litr oleju napędowego

Pieniądze wypłacane będą w terminie:
1 - 31 października 2015 r. gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

 
Wnioski na dożywianie dzieci
wtorek, 04 sierpnia 2015 08:38

Gminny ośrodek pomocy społecznej w Zawidzu Kościelnym informuje, że w siedzibie ośrodka dostępne są wnioski na dożywianie dzieci w szkołach w okresie od września do grudnia 2015 r.

Wnioski wraz  z kompletem dokumentów prosimy składac do dnia 25 sierpnia 2015 r.

 

 
ARiMR Szkolenie informacyjne dla rolniów
piątek, 31 lipca 2015 07:30

W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalnosci gospodarczej na rzecz młodych rolników" finansowanego z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (od 20 sierpnia do 2 wrzesnia), Biuro Powiatowe ARiMR w Sierpcu przeprowadzi szkolenie informacjne dla rolników odnośnie zasad ubieania się o premię.

Z uwagi na istotne zmiany, jakie będa realizowane w kolejnych latach, zapraszamy wszystkich beneficjentów do udziału w w/w spotkaniu, które odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2015 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawidz.

 
Bank Żywności
środa, 08 lipca 2015 10:48
!!! UWAGA !!!

W dniach 09.07.2015r.(czwartek) i 10.07.2015r. (piątek) 

w godzinach 9.00 – 14.00  będą wydawane produkty żywnościowe z Banku Żywności
 
Zmiana adresu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo"
wtorek, 07 lipca 2015 13:25

Nowy adres stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo"

ul. Kopernika 9

09-200 Sierpc

(w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu, I piętro, pokój nr 16)

Tel. kom. 660 734 803

fax. 24275 91 00 wew. 144

www.lgdsp.pl

 

 

 
Okólnik
wtorek, 07 lipca 2015 10:26

W związku z licznymi sygnałami rolników o wystąpieniu strat w uprawach rolniczych spowodowanych brakiem opadu deszczy i wysoką temperaturą powietrza informuję, że na dzień dzisiejszy zgodnie z ostatnim raportem Systemu Monitorowania Suszy Rolniczej w Puławach w gminie Zawidz zagrożenie suszą dotyczy wyłącznie zbóż jarych. Możliwe, że dołączą inne rośliny, jeżeli te opady nadal nie będą występować.

Zgodnie z w/w monitoringiem poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat spowodowanych suszą w zbożach jarych oraz łąkach, ( które maja podobne wymagania w zapotrzebowaniu na wodę) w Urzędzie Gminy Zawidz pok. Nr 21. Straty szacowane będą przez Komisję powołaną przez Wojewodę Mazowieckiego.

Druki wniosków można pobrać z Urzędu Gminy pok. Nr 21, ze strony Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego www.mazowieckie.pl lub sołtysa wsi.

Załącznikiem do wniosku jest kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie poświadczona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wyniki szacunku strat będą jedynie podstawą do ubiegania się o preferencyjny kredyt z dopłatą do oprocentowania ze środków AR i MR na wznowienie/odtworzenie produkcji rolnej.

Pozytywną opinię Wojewody uzyskają te gospodarstwa, w których straty przekroczą 30% wartości zbioru/dochodu z produkcji roślinnej i zwierzęcej a nie tylko z uprawy objętej suszą.

 

Termin składania wniosków - do 15 lipca 2015roku.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 26