Dzisiaj jest - czwartek, 25 kwietnia 2019 roku
Start
Życzenia Świąteczne
piątek, 22 grudnia 2017 08:29
 
Zaproszenie na XXVII SesjęRady Gminy Zawidz
piątek, 22 grudnia 2017 00:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ) —zwołuję na 29 grudnia 2017 roku (piątek) na godz. 10 -tą XXVII Sesję Rady Gminy Zawidz, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy:

PORZĄDEK DZIENNY OBRAD :

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Przedstawienie wniosków z posiedzeń Komisji Rady Gminy.

6. Informacja Wójta Gminy z działalności między Sesjami.

7. Podjęcie uchwał:

- w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawidz na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021 - 2024”.

- w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy.

- w sprawie uchwalenia planowanych inwestycji na rok 2018.

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030.

- w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.

- w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 132/XVIII/2016 z dn. 30.12.2016 r.

- w sprawie włączenia Punktu Przedszkolnego do Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Jeżewie.

- w sprawie włączenia Punktu Przedszkolnego do Szkoły Podstawowej im. Papieża Jan Pawła II w Osieku

- w sprawie włączenia Punktu Przedszkolnego do Szkoły Podstawowej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Słupi

- w sprawie włączenia Punktu Przedszkolnego do Szkoły Podstawowej w Zawidzu Kościelnym

- ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Zawidz za udział w działaniach i w szkoleniu pożarniczym.

- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytaniach radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Giziński

 
Ogłoszenie
czwartek, 21 grudnia 2017 09:43

__________________________________________________________________________________________________

 

W dniu 22.12.2017 r.

Urząd Gminy w Zawidzu

będzie czynny do godziny 13:00

 

Wójt Gminy

Dariusz Franczak

 
Obwieszczenie Wójta Gminy Zawidz w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy
piątek, 15 grudnia 2017 10:07

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA  GMINY  ZAWIDZ

Z  DNIA 12 grudnia 2017  ROKU

Na podstawie art. 422 w związku z art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz.U z 2017 r., poz. 15 i poz. 1089) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Zawidz Nr 83/XIX/2012 w sprawie okręgów wyborczych i  Zarządzeniem  Nr 629 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zawidz - podaję do publicznej wiadomości wyborców informację o numerze i granicy okręgu wyborczego, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Zawidzu w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zawidz zarządzonych na dzień 25 lutego 2018 r.

Nr okręgu wyborczego

Granice obwodu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

2

Zawidz Kościelny ulice: Ciechanowska, Mazowiecka, Polna, Słoneczna, Zacisze, Warszawska.

1

 

 

Adres Gminnej Komisji Wyborczej w Zawidzu Kościelnym:

Gminna Komisja Wyborcza w Zawidzu Kościelnym

ul. Mazowiecka 24,

09- 226 Zawidz Kościelny,

Urząd Gminy Zawidz

I piętro, pokój nr  19

Tel. 24 276 61 26

Wójt Gminy Zawidz

/-/ Dariusz Franczak

 
Wypłata świadczeń socjalnych Grudzień 2017
środa, 06 grudnia 2017 15:01

Zasiłek rodzinny

18 grudzień   A - J

19 grudzień   K -O

20 grudzień   P -Ż

Świadczenie wychowacze:

18 grudzień  A - M

19 grudzień  N - Ż

 
Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu, świń oraz produkcji zwierzęcej
środa, 06 grudnia 2017 14:28

 

Prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania pogłowia zwierząt wśród rolników wskazują, że w czerwcu 2017 roku, w porównaniu do czerwca 2016 roku, w Polsce wzrosło pogłowie bydła o 3,4%, a świń o 4,5%. Czy tendencja ta potwierdzi się w kolejnej edycji badań?

W dniach od 1 do 21 grudnia 2017 r. na terenie całego kraju wśród rolników prowadzących hodowlę zwierząt gospodarskich zostaną przeprowadzone dwa badania:

- Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,

- Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Badania realizowane będą w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

Czytaj całość…
 
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Zawidz w okręgu wyborczym nr 2
wtorek, 05 grudnia 2017 10:23

Wojewoda Mazowiecki zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Zawidz w okręgu wyborczym nr 2. Odbędą się one dnia 25 lutego 2018 r. Szczegóły w załączonych dokumentach.

 

Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zawidz

Kalendarz Wyborczy

 
Debata społeczna o bezpieczeństwie
wtorek, 21 listopada 2017 14:45

Zapraszamy do wzięcia udziału w debacie o bezpieczeństwie.

  • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
  • Program "Dzielnicowy bliżej nas"
  • Aplikacja "Moja Komenda"

Debata odbędzie się 23 Listopada o godz 12:00 w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, ul. Piastowska 39

 
e-Składka – proste płatności do ZUS
wtorek, 21 listopada 2017 14:34

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać
wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku
składkowego.


Informację o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w
czwartym kwartale 2017 r. Oczywiście list dotrze do płatnika, gdy ZUS zna jego aktualny
adres. Jeśli nie zgłosił zmiany danych powinien to zrobić jak najszybciej.

Czytaj całość…
 
Zgłoszenie wycinki drzew
piątek, 27 października 2017 14:00

Zgodnie z nowymi przepisami zamiar wycinki drzew należy zgłosić do Urzędu Gminy

Poniżej formularz do pobrania

Formularz zgłoszenia zamiaru wycinki drzew

 
„Szkoły Podstawowe = Szkoły Przyszłości”
czwartek, 05 października 2017 08:57

Gmina Zawidz Kościelny realizuję projekt: „Szkoły Podstawowe = Szkoły Przyszłości”

Projekt realizowany jest w okresie: 01.08.2017-28.02.2019 r. w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,oś X Edukacja dla rozwoju Regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Projekt skierowany jest do: 271 uczniów ze szkoły Podstawowej w Zawidzu Kościelnym, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osieku oraz Publicznej SP im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Słupi.


Celem Projektu jest: poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. W ramach projektu uczniowie wezmą udział w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych, zajęciach dodatkowych organizowanych poza lekcjami, rozwijającymi uzdolnienia i zainteresowania w
obszarze kompetencji kluczowych, głównie nakierowanymi na przedmioty przyrodnicze i językowe. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą brali udział m.in. w zajęciach logopedycznych. Ponadto 48 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach i studiach podyplomowych. Zostaną wyposażone pracownie przyrodnicze i matematyczne oraz zakupiony sprzęt TIK.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 8 z 35