Dzisiaj jest - poniedziałek, 25 czerwca 2018 roku
Start
OKÓLNIK POLICJI W SPRAWIE PSÓW
wtorek, 06 czerwca 2017 10:13
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Zawidz za pośrednictwem sołtysów jako pomocniczych przedstawicieli gmin - kierujemy do Państwa rąk pismo, pragnąc zwrócić uwagę na problem swobodnie biegających psów po drogach lub terenie publicznym. W związku z powyższym Posterunek Policji w Zawidzu informuje mieszkańców, że każdy właściciel psa zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej posesji w taki sposób, aby pies nie wychodził na teren publiczny. Niestosowanie się do tego obowiązku jest wykroczeniem określonym w artykule 77 Kodeksu Wykroczeń, za które na właściciela psa należy nałożyć karę grzywny do 250 zł lub karę nagany. Przez niedopełnienie obowiązku właściciela psa należy także rozumieć nieumieszczenie odpowiedniej tabliczki z informacją o psie znajdującym się na terenie prywatnym. Tabliczkę informacyjną np. „UWAGA PIES” należy usytuować w taki sposób, aby była ona widoczna i czytelna dla osób wchodzących na teren prywatnej posesji (podwórka). Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że każdy właściciel psa zgodnie artykułem 85 ust. 1 a Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt zobowiązany jest raz w roku zaszczepić swojego psa przeciwko wściekliźnie.

Niedopełnienie wymienionych obowiązków właścicieli psów skutkować będzie nakładaniem grzywien w drodze mandatów karnych lub kierowaniem wniosku o ukaranie do sądu.

Powyższy apel kierujemy do Państwa z uwagi na coraz większą liczbę napływających do Posterunku Policji w Zawidzu skarg. W związku z powyższym na terenie miejscowości będą przeprowadzane kontrole mające na celu wyeliminowanie opisanego procederu. Każdy przypadek ujawnienia nieprawidłowości będzie skutkował nakładaniem mandatów karnych bądź też kierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Sierpcu.

Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców prosimy o potraktowanie sprawy poważnie i należyte wypełnianie obowiązków właściciela psa.
 
OKÓLNIK GZGK
wtorek, 06 czerwca 2017 10:07
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawidzu Kościelnym zwraca się z prośbą do mieszkańców gm. Zawidz o podanie jednego numeru telefonu komórkowego z każdego gospodarstwa domowego do Sołtysa lub osobiście do siedziby GZGK. System powiadamiania Sołtysów i Radnych jest sprawdzony i działa poprawnie, chcemy teraz rozszerzyć go na całą gminę. System ułatwi nam współpracę i będzie Państwa informował o pracach planowanych i nieplanowanych. Bardzo proszę o podanie nazwiska, nr tel. komórkowego, adresu. Oczywiście dane osobowe nie będą wykorzystane do innych celów jak tylko do założenia systemu

Zwracam się również z prośbą do rolników o nie niszczenie infrastruktury wodociągowej typu: zasuwy, klucze, przyłącza i hydranty. Zniszczone elementy sieci będziemy zmuszeni naprawiać na koszt właściciela gruntu lub osoby, która dokonała uszkodzenia. Staramy się stopniowo naprawiać zniszczoną i zaniedbaną infrastrukturę z kilkunastu lat wstecz. Dodatkowo montujemy betonowe kręgi, które są lepiej widoczne i dla nas i dla użytkowników pól.

Prośba do mieszkańców gminy o rozsądne korzystanie z wody, głównie w godzinach popołudniowych. Starajmy się polewać trawniki, ogrody, warzywniaki w godzinach porannych. Sieć wodociągowa jest bardzo rozległa. To ponad 240 km głównej sieci bez przyłączy, dlatego w okresie popołudniowym przy dużym zapotrzebowaniu w wodę przez zwierzęta gospodarskie i prace związane z obrządkiem zwierząt ciśnienie spada w końcowych odcinkach sieci. Proszę więc o wyrozumiałość i życzliwość dla producentów rolnych.
 
Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Osieku
poniedziałek, 05 czerwca 2017 14:08
pokaż - ogłoszenie o konkursie
pokaż- zarządzenie w sprawie konkursu

 
Awaria sieci wodociągowej!
czwartek, 01 czerwca 2017 07:32
Szanowni Państwo,
Wystąpiła awaria wodociągu w okolicach Jeżewa. Możliwe wyłączenia wody na terenie gminy. Prosimy o przesyłanie informacji dalej.
 
Informacja
piątek, 12 maja 2017 10:21

Rada Rodziców przy ZSS w  Zawidzu Kościelnym informuje, iż w dniu 17.05.2017r. w godz. 12:00-18:00 wydawać będziemy żywność a ramach programu FEAD.

Proszę zabrać ze sobą dwie torby! (zwiększona ilość produktów)

Zapraszamy po odbiór.

Katarzyna Sadecka

 

 
Odbiór odpadów wielkogabarytowych
czwartek, 27 kwietnia 2017 11:45

Urząd Gminy Zawidz uprzejmie informuje mieszkańców gminy, iż osoby, które posiadają odpady wielkogabarytowe typu, zużyte opony, meble, urządzenia elektryczne, zużyty sprzęt RTV i AGD, w celu odbiotu tych odpadów zobowiązani są do zgłoszenia osobiście w Urzędzie Gminy Zawidz, pokój nr 3 lub telefonicznie (24) 231-22-68 w terminie do 15 maja 2017 r.

 

Zgodnie z uchawłą Rady Gminy Zawidz usługa ta podlega opłacie:

1. Zużyty sprzęt AGD, urządzenia elektryczne i elektroniczne - 20 zł

2. Zużyte opny, meble - 20 zł

 

 
Stowarzyszenie LGD „Sierpeckie Partnerstwo” ogłosiła kolejny nabór wniosków
środa, 26 kwietnia 2017 09:49

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” ogłosiła nabór wniosków nr 4/2017 z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego. Operacja wpisuje się w przedsięwzięcie pod nazwą „Odnowione dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej ocalone od zapomnienia”. Wnioski o przyznanie pomocy w ramach powyższego zakresu będzie można składać od dnia 8 maja 2017 r. do dnia 22 maja 2017 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” ul. Kopernika 9 pok. 16, 09-200 Sierpc. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej na płycie CD bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”. Limit dostępnych środków
w ramach ogłaszanego naboru wynosi 50 000,00 zł.

Czytaj całość…
 
2 maja Urząd Gminy będzie nieczynny
poniedziałek, 24 kwietnia 2017 14:16

Uprzejmie informujemy, że dnia 2 maja 2017 r. (wtorek)

Urząd Gminy w Zawidzu będzie nieczynny

Za utrudnienia przepraszamy

 
ARiMR Termin składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2017
piątek, 21 kwietnia 2017 07:58

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, iż wnioski o przyznanie płatności na rok 2017 z wymaganymi załącznikami, można składać się w terminie od dnia 15 marca 2017 r. do dnia 15 maja 2017 r. Wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2017 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2017 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

Jednocześnie ARiMR informuje, iż nie jest planowane wydłużenie terminu na składanie wniosków o przyznanie płatności w 2017 roku.

Zmiany do wniosku o przyznanie płatności można składać do dnia 31 maja 2017 r. Złożenie zmiany do wniosku w tym terminie nie skutkuje zmniejszeniem należnych płatności do powierzchni, której dotyczą składane zmiany. Uzupełnienie braków we wniosku od dnia 1 czerwca do dnia 9 czerwca 2017 r. skutkuje zmniejszeniem płatności w zakresie, którego dotyczą składane uzupełnienia.

Zmiany do wniosku oraz uzupełnienie braków, w tym złożenie załączników oraz wypełnionych materiałów graficznych, składa się na formularzu wniosku z zaznaczonym celem złożenia „Zmiana do wniosku".

Wnioski o przyznanie płatności złożone do ARiMR po dniu 9 czerwca nie będą rozpatrywane.

 
Życzenia wielkanocne
piątek, 14 kwietnia 2017 09:35
 
KRUS - turnusy rehabilitacyjne dla dzieci
czwartek, 13 kwietnia 2017 07:23

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o Turnusach Rehabilitacyjnych dla dzieci (wakacje 2017) przesłaną przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Sierpcu. Szczegóły w załączniku.

 

Informacja o turnusach rehabilitacyjnych

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 5 z 30