Dzisiaj jest - poniedziałek, 21 stycznia 2019 roku
Start
Okólnik
czwartek, 27 września 2018 14:04
Urząd Gminy Zawidz uprzejmie informuje mieszkańców gminy, iż osoby, które posiadają odpady wielkogabarytowe typu zużyte opony, meble, urządzenia elektryczne i elektroniczne, zużyty sprzęt RTV i AGD w celu odbioru tych odpadów zobowiązani są do zgłoszenia osobiście w Urzędzie Gminy Zawidz, pokój nr 3 lub telefonicznie (24) 231-22-68 w terminie do 12 października 2018r.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zawidz usługa ta podlega opłacie:

1.    Zużyty sprzęt AGD, urządzenia elektroniczne i elektryczne- 20 zł

2.    Zużyte opony, meble -20 zł
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Zawidz o numerach oraz granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
poniedziałek, 24 września 2018 13:51

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZAWIDZ

z dnia 21 września 2018 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Zawidz podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

 

Nr obwodu głosowania

 

 

Granice obwodu głosowania

 

 

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 

 

1

 

 

Zawidz Kościelny, Grabowo, Nowe Zgagowo, Zgagowo-Wieś

 

 

Zespół Szkół Samorządowych, ul. Mazowiecka 47, 09-226 Zawidz Kościelny

 

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

 

2

 

 

Jaworowo-Lipa, Kosemin, Jaworowo-Kolonia, Jaworowo-Kłódź, Jaworowo-Jastrzębie, Zawidz Mały, Budy Piaseczne, Budy Milewskie, Żabowo

 

 

Szkoła Podstawowa, Mazowiecka 47, 09-226 Zawidz Kościelny

 

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

 

3

 

 

Jeżewo, Żytowo, Stropkowo, Młotkowo-Kolonia, Młotkowo-Wieś, Skoczkowo, Zalesie, Wola Grąbiecka, Grąbiec, Kęsice, Krajewice Małe, Krajewice Duże, Rekowo

 

 

Szkoła Podstawowa, Jeżewo 59, 09-226 Zawidz Kościelny

 

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

 

4

 

 

Osiek, Szumanie-Pustoły, Osiek-Włostybory, Osiek Piaseczny, Milewo, Milewko

 

 

Szkoła Podstawowa, Osiek 5, 09-226 Zawidz Kościelny

 

 

 

5

 

 

Słupia, Nowe Kowalewo, Gutowo-Górki, Gutowo-Stradzyno, Gołocin, Szumanie, Chabowo-Świniary, Stare Chabowo, Mańkowo, Petrykozy, Kosmaczewo, Orłowo, Ostrowy, Makomazy, Majki Duże, Majki Małe.

 

 

Szkoła Podstawowa, Słupia 43, 09-226 Zawidz Kościelny

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Płocku I najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Zawidz najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Wójt Gminy Zawidz

/-/ Dariusz Franczak

 
Losowanie do wskazanych Obwodowych Komisji Wyborczych
poniedziałek, 24 września 2018 13:50

WÓJT GMINY ZAWIDZ INFORMUJE

 

że w związku z prawidłowym zgłoszeniem większej od ustawowej liczby kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych:

- ds. przeprowadzenia wyborów: Nr 1; Nr 2; Nr 3; Nr 4; Nr 5;

- ds. ustalenia wyników głosowania: Nr 1; Nr 2; Nr 3; Nr 5 w Gminie Zawidz

składy  wskazanych Obwodowych Komisji Wyborczych  ustalone zostaną  w drodze publicznego losowania, które odbędzie się dnia 26 września 2018 r. (środa)  o godz. 13.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawidz.

Wójt Gminy Zawidz

/-/Dariusz Franczak

 
Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawidz
wtorek, 11 września 2018 00:00
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawidz w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl"
 
Fundusze Sołeckie
środa, 05 września 2018 09:48
Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. Przygotowując wniosek o fundusz sołecki, warto opracować realny harmonogram przedsięwzięcia i ująć go we wniosku uchwalonym przez mieszkańców na zebraniu wiejskim.

Aby skorzystać z funduszu sołeckiego w roku 2019, sołectwa do 30 września 2018 r. muszą złożyć wniosek wraz z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego, listą obecności i protokołem z Zebrania Wiejskiego, do Wójta Gminy Zawidz.

Aby wiosek sołectwa został przyjęty musi spełniać warunki określone w ustawie o funduszu sołeckim z 21 lutego 2014 r. a dokładnie art. 1 ust. 3, który mówi, że środki z funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa, które są:

- zadaniami własnymi gminy,

- służą poprawie warunków życia mieszkańców,

- są zgodne ze strategią rozwoju gminy, ponadto powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

 

W formie papierowej wzory dokumentów można pobrać w pokoju 23.

 

Dokumenty do pobrania:

Fundusz 2019 - tabela

Wzór wniosku

Wzór listy obecności

Wzór protokołu z zebrania

Wzór uchwały

 

 

 

 
Wybory samorządowe 2018
poniedziałek, 20 sierpnia 2018 13:48

Powołanie Gminnej Komisji Wyborczej w Zawidzu Kościelnym

Komunikat komisarzy
Zarządzenie wyborów oraz kalendarz wyborczy
Pismo do gmin w sprawie wyborów

 
Nieodpłatna pomoc prawna
piątek, 10 sierpnia 2018 14:00

PUNKTY

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

POWIATU SIERPECKIEGO

 

PUNKT NR 1 - prowadzony przez adwokatów i radców prawnych wyznaczonych przez ORA i OIRP

LOKALIZACJA: STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU, UL.KOPERNIKA 9

 

 

HARMONOGRAM

Dzień

Godziny

Udzielający pomocy prawnej

poniedziałek

10.00 - 14.00

adwokat Sylwia Okonkowska -Pyszyńska

 

wtorek

10.00 - 14.00

adwokat Justyna Górska- Gąsiorowska

 

środa

10.00 - 14.00

radca prawny Barbara Pawelska

 

czwartek

10.00 - 14.00

radca prawny Rafał Nowak

 

piątek

10.00 - 14.00

radca prawny Sylwia Wochnowicz

 

 

 

PUNKT NR 2 - prowadzony przez organizację pozarządową: Fundację TOGATUS PRO BONO,
10-544 Olsztyn ul. Warmińska 7/1

 

 

Lp.

Gmina

LOKALIZACJA

Dzień

1.

ZAWIDZ

Siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidzu

ul. Mazowiecka 29

 

PONIEDZIAŁEK

10.00 - 14.00

 

 

2.

GOZDOWO

Szkoła Podstawowa w Gozdowie

ul. K. Gozdawy 21

 

WTOREK

10.00 - 14.00

 

3.

ROŚCISZEWO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie

ul. Armii Krajowej 13

ŚRODA

10.00 - 14.00

 

4.

MOCHOWO

Mochowo

Dobrzyńska 3

 

CZWARTEK

10.00 - 14.00

 

5.

SZCZUTOWO

Szkoła Podstawowa w Szczutowie

ul. Lipowa 2

 

PIĄTEK

10.00 - 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego
piątek, 03 sierpnia 2018 13:12
 
Test systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania
czwartek, 26 lipca 2018 10:18

W związku z Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego nr 717 z dnia 23 lipca 2018 r., w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa mazowieckiego informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2018r.,(środa) o godzinie 1700 przeprowadza się na terenie gminy Zawidz trening wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania w celu sprawdzenia działania ww. systemów.

Trening ten polega na uruchomieniu syren na czas 1 minuty.

 
Projekt „Zacznij działać-włącz się społecznie!”
piątek, 20 lipca 2018 07:22

Chcesz być bardziej konkurencyjny na rynku pracy? Jest na to sposób! Już dziś na terenie województwa mazowieckiego w powiecie: sierpeckim, płockim, gostynińskim ruszyła rekrutacja do projektu „Zacznij działać-włącz swoją szansę!”

 

Czytaj całość…
 
Zapraszamy na plener i warsztaty rzeźbiarsko-malarskie
piątek, 06 lipca 2018 00:00
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 3 z 33