Dzisiaj jest - czwartek, 25 kwietnia 2019 roku
Start Gospodarowanie odpadami
Ogłoszenia
Harmonogramy - odpady zmieszane
wtorek, 16 grudnia 2014 14:39

Bardzo prosimy o wystawienie pojemników i worków w w/w terminach przed posesję do dróg gminnych i ustawienie w miejscu widocznym do odbioru.

 

Zawidz Kościelny

2015
styczeń 12
luty 9
marzec 9
kwiecień 13
maj 11
czerwiec 8
lipiec 13
sierpień 10
wrzesień 14
październik 12
listopad 9
grudzień 14

 

Harmonogram Odbioru dla: Mańkowo,Kosmaczewo,Gołocin, Gutowo Górki,Gutowo Stradzyno,Słupia, Petrykozy, Nowe Kowalewo,Majki Duże,Majki Małe.

2015
styczeń 13
luty 10
marzec 10
kwiecień 14
maj 12
czerwiec 9
lipiec 14
sierpień 11
wrzesień 8
październik 13
listopad 10
grudzień 8


Krajewice Małe, Krajewice Duże, Orłowo, Makomazy, Rekowo, Kęsice, Stropkowo, Szumanie Pustoły, Chabowo.

2015
styczeń 14
luty 11
marzec 11
kwiecień 8
maj 13
czerwiec 10
lipiec 8
sierpień 12
wrzesień 9
październik 14
listopad Sobota – 7.11.
grudzień 9

 

Harmonogram odbioru odpadów dla: Budy Milewskie, Budy Piaseczne, Osiek Włostybory, Osiek Piaseczny, Osiek, Żabowo.

2015
styczeń 8
luty 12
marzec 12
kwiecień 9
maj 14
czerwiec 11
lipiec 9
sierpień 13
wrzesień 10
październik 8
listopad 12
grudzień 10

 

Grąbiec, Wola Grąbiecka, Zalesie, Młotkowo, Jeżewo, Żytowo.

2015
styczeń 9
luty 13
marzec 13
kwiecień 10
maj 8
czerwiec 12
lipiec 10
sierpień 14
wrzesień 11
październik 9
listopad 13
grudzień 11

 

Zawidz Mały, Jaworowo Jastrzębie, Jaworowo Kłódż, Jaworowo Kolonia, Jaworowo Lipa, Kosemin, Skoczkowo.

2015
styczeń 19
luty 16
marzec 16
kwiecień 20
maj 18
czerwiec 15
lipiec 20
sierpień 17
wrzesień 21
październik 19
listopad 16
grudzień 21

 

Harmonogram odbioru odpadów dla : Grabowo, Milewo, Milewko, Nowe Zgagowo, Szumanie, Zgagowo Wieś, plus firmy z m. Zawidz Kościelny

2015
luty 5
marzec 5
kwiecień 2
maj 7
czerwiec Sobota-6.06.
lipiec 2
sierpień 6
wrzesień 3
październik 1
listopad 5
grudzień 3
 
Okólniki w sprawie odpadów
czwartek, 25 września 2014 12:03
Okólnik 1
Okólnik 2
 
Okólnik w sprawie odpadów
wtorek, 01 lipca 2014 20:27

Urząd Gminy Zawidz uprzejmie informuje mieszkańców gminy, że opłaty za odpady od lipca 2014 r do grudnia 2014r nie uległy zmianie są takie same jak w I półroczu 2014r. Obsługę prowadzić będzie SITA Płocka Gospodarka Komunalna.
Wpłaty należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca, w innym przypadku będą naliczane odsetki ustawowe.
Wójt Gminy Zawidz zobowiązuje wszystkich sołtysów gminy do doręczenia każdej osobie która złożyła deklaracje w 2013 roku harmonogramu na odpady.

 
Segregacja odpadów
środa, 15 stycznia 2014 18:52
KRÓTKI PORADNIK SEGREGACJI ŚMIECI

1. Worek niebieski - z napisem Papier i makulatura

 

Wrzucamy: gazety, książki, katalogi, zeszyty, kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania.

Nie wrzucamy: tłustego i mokreko papieru i opakowań papierowych , kartonów i tektury pokrytej folią aluminiową np. kartony po mleku czy napojach.

 

2. Worek zielony - z napisem Szkło

 

Wrzucamy: białe i kolorowe słoiki, butelki po napojach, przetworach, alkoholach, opakowania po kosmetykach.

Nie wrzucamy: opakowań po lekarstwach, szkła tłuczonego,  termometrów, szkła okiennego, żaroodpornego, żarówek itp.

Opakowania powinny byc pozbawione zawartości.

 

3. Worek żółty - z napisem Tworzywa sztuczne

 

Wrzucamy:

 • puste i zgniecione butelki plastikowe po napojach [PET]

 • puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości

 • plastikowe opakowania po zywności np. jogurtach, serkach

 • reklamówki, woreczki plastikowe

 • puszki po konserwach, napojach

 • drobny złom np. zabawki, narzędzia

 • kartony pokryte folią aluminiową, np. kartony po mleku, napojach

 

Nie wrzucamy:

 • butelek po olejach samochodowych, smarach, środkach chwastobójczych i owadobójczych, lekach

 • części plastikowych ze sprzętu RTV i AGD

 

4. Worek brązowy - z napisem Odpady ulegające biodegradacji

 

Wrzucamy: skoszoną trawę, drobne gałązki, liście

 

Opdady komunalne pozostałe po sortowaniu wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane

 
Deklaracja na odpady
środa, 17 kwietnia 2013 12:43

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wzór rozwiązania umowy z dotychczasową firmą odbierającą odpady komunalne

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391).

 

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Zawidz.

 

Termin składania:

Pierwszy termin składania do dnia 31 maja 2013 r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.

 

Miejsce składania:

Urząd Gminy Zawidz

Ul. Mazowiecka 24

09 - 226 Zawidz Kościelny

 

Nazwa i adres siedziby organu właściwego do złożenia deklaracji:

Wójt  Gminy Zawidz

Ul. Mazowiecka 24

09 - 226 Zawidz Kościelny

 

Objaśnienia:

 1. Pola jasne niniejszej deklaracji wypełnia właściciel lub jeden z współwłaścicieli nieruchomości, należy wypełniać komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.
 2. Właściciel lub współwłaściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Zawidz o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
 3. W przypadku współwłasności deklarację wypełnia tylko jeden z współwłaścicieli – osoba, na nazwisko której zostanie wysłana deklaracja.

W przypadku zmiany danych – liczby mieszkańców zamieszkałych na terenie nieruchomości - będącej podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Zawidz w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

Pouczenia:

 1. Zgodnie z art.6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego  na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1954 z póź. zm.).
 2. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Zgodnie z art. 6p ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

 
« pierwszapoprzednia123następnaostatnia »

Strona 3 z 3