Dzisiaj jest - czwartek, 25 kwietnia 2019 roku
Start
Zapytanie ofertowe Szkoły Podstawowej w Jeżewie
czwartek, 06 września 2012 13:49

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG EDUKACYJNYCH do Publicznej Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Jeżewie w ramach realizacji projektu „Szkoła Równych Szans” - współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupo utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego kapitał Ludzki.

 

Pliki do pobrania:

zapytanie_ofertowe_jezewo2012.doc
zal._nr_1_do_oferty_-_oswiadczenie_jezewo2012.doc
zal._nr_1_do_zap._ofe._-_szcz._opis_jezewo2012.doc
zal._nr_2_do_oferty_-_program-1_jezewo2012.doc
zal._nr_2_do_zap._ofe._-_oferta-1_jezewo2012.doc
zal._nr_3_do_zap._ofe._-_umowa_jezewo2012.doc