Dzisiaj jest - czwartek, 25 kwietnia 2019 roku
Start
Zapytanie ofertowe Szkoły w Jeżewie

ZAPYTANIE OFERTOWE SZKOŁY W JEŻEWIE w ramach realizacji projektu Szkoła Równych Szans - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

pokaż - zapytanie ofertowe

pokaż - oświadczenie zał nr 1

pokaż - program zajęć (zał. Nr. 2)

pokaż - oferta

pokaż - umowa zlecenie

pokaż - szcegółówy opis