Dzisiaj jest - czwartek, 25 kwietnia 2019 roku
Start
Zaproszenie na sesją Rady Gminy
środa, 03 grudnia 2014 20:26

Na podstawie art. 20 ust.l ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z póź. zm.) -zwołuję na 9 grudnia 2014 roku (wtorek) na godz. 10-tą II Sesję Rady Gminy Zawidz,
która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

PORZĄDEK  DZIENNY  OBRAD :

1.   Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
2.  Przyjęcie dziennego porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji.
4.  Interpelacje i zapytania radnych.
5.  Podjęcie uchwał:
- w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Zawidz oraz pięcioosobowego składu komisji
- w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu miesięcznego dla radnych
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Zawidz.
- w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytaniach radnych.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Giziński