Dzisiaj jest - czwartek, 25 kwietnia 2019 roku
Start
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
poniedziałek, 15 września 2014 10:15

Dot.: Zapytań ofertowych na  prowadzenie zajęć w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 projektu Systemowego Województwa Mazowieckiego: „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”

Matematyka

Fizyka

Język angielski

Geografia

Doradztwo zawodowe

Biologia

Chemia