Dzisiaj jest - czwartek, 25 kwietnia 2019 roku
Start
Nabór wniosków w ramach programu „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

 

Typy projektów do realizacji w ramach konkursu:


Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:

- działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do poprawy  warunków rozwoju edukacji na obszarach wiejskich.

- rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz promowania edukacji na obszarach wiejskich.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą

od 29 sierpnia 2011 r. do 26 września 2011 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w
Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych
,
w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 lub Lokalnych Punktach Informacyjnych 
w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.
O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie
lub w jednym z Lokalnych Punktów Informacyjnych zlokalizowanych
w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych
(nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych
w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczona jest kwota

10 000 000,00 PLN.

Dokumentacja Konkursowa jest dostępna do wglądu

w MJPWU w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie oraz w Lokalnych Punktach Informacyjnych
w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu
i www.mazovia.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym oraz w Lokalnych Punktach Informacyjnych, a także pod numerem infolinii:

0 801 101 101,e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.